Psalterium 2016/2

 • Jedno zjednodušení pro čtení čtvercových not, E. Kindler
 • Pravidla měkké výslovnosti latiny pro zpěváky, O. Šmíd
 • Convivium MMXVI – last minute, O. Šmíd
 • Výsledky skladatelské soutěže SDH 2015, O. Šmíd
 • Skladatelská soutěž SDH 2017, O. Šmíd
 • Nové vydání graduálu pro čtenáře Psalteria, O. Šmíd
 • Spiritualita chrámového sboru, JiKu
 • Musica figurata
 • Svatováclavské slavnosti
 • Oprava, O. Šmíd
 • K notové příloze, M. Čihař

Notové přílohy

 • Nejlepší skladby soutěže SDH 2015
 • Petr Chaloupský – Dignus est Agnus
 • Martin Horyna – Viděl jsem od Boha sestupovat Svaté město
 • Jan Bernátek – Chvalte Hospodina všechny národy

Napsat komentář