Vyšlo Psalterium 2018/1

Právě vyšlo první číslo Psalteria roku 2018, kterým jsme načali již 12 ročník našeho časopisu o duchovní hudbě. Naleznete v něm:Bude a bylo
 • Lidová pašijová hra na Zbraslavi,
 • Půst a velikonoce u Nejsv. Salvátora,
 • Daniel Pitín – Zpovědnice
 • Klementinské barokní večery
 • Musica Florea v kostele sv. Anny v Sedleci
 • Convivum 2018
Osobnosti a výročí
 • Vzpomínka na Dagmar Rosíkovou
 • Bedřich Antonín Wiedermann
 • Výročí 100 let od narození P. Jiřího Reinsberga
Recenze
 • Dvě varhanní fantazie M. Kabeláče v novém vydání
Zprávy
 • Valná hromada SDH (pozvánka) 2. 6. 2018
 • Kurz pro varhaníky, M. Pšenička
a v notové příloze:

Adam Václav Michna z Otradovic
– Matka bolestná (Česká mariánská muzika 38)
– Utrpnost křesťana s Rodičkou Boží pod křížem
(Česká mariánská muzika 39)
– Rozjímání umučení Syna Božího (Svatoroční muzika 29)