Plasterium 2018/1

 • Lidová pašijová hra na Zbraslavi, O. Vlček
 • Půst a velikonoce u Nejsv. Salvátora, O. Šmíd
 • Daniel Pitín – Zpovědnice
 • Klementinské barokní večery, O. Šmíd
 • Musica Florea v kostele sv. Anny v Sedleci, O. Šmíd
 • Convivum 2018, O. Šmíd
 • Vzpomínka na Dagmar Rosíkovou, M. Nováková
 • Bedřich Antonín Wiedermann, J. Hora
 • Výročí 100 let od narození P. Jiřího Reinsberga, J. Elijáš
 • Dvě varhanní fantazie M. Kabeláče v novém vydání
 • Valná hromada SDH (pozvánka) 2. 6. 2018
 • Kurz pro varhaníky, M. Pšenička

Notové přílohy

 • Adam Václav Michna z Otradovic
  – Matka bolestná (Česká mariánská muzika 38)
  – Utrpnost křesťana s Rodičkou Boží pod křížem (Česká mariánská muzika 39)
  – Rozjímání umučení Syna Božího (Svatoroční muzika 29)

Napsat komentář