noty single

detail skladby

autor
Bernátek, Jan
název
Chvalte Hospodina, všechny národy
sbírka
pořadí ve sbírce
popis
Moteto pro smíšená sbor a capella na text žalmů 117 a 118
liturgické použití
jazyk textu
česky
partitura
beratek-chvalte_boha.pdf
party
v čísle Psalteria
2016/02