noty single

detail skladby

autor
Korejs, Bohuslav
název
Česká mše Sboru pražských literátů
sbírka
pořadí ve sbírce
popis
dvojsborová verze
liturgické použití
mše
jazyk textu
česky
partitura
korejs-ceska_mse.pdf
party
v čísle Psalteria
2016/03