noty single

detail skladby

autor
Juráň, Jan
název
Jubilate Domino omnis terra
sbírka
pořadí ve sbírce
popis
Skladatelská soutěž SDH pro smíšený sbor Plesejte Hospodinu, všechny země, služte Hospodinu s radosti, vstupte před něho s jásotem! Uznejte, že Hospodin je Bůh. [Žaĺm 100]
liturgické použití
velikonoce, mezidobí, slavnosti
jazyk textu
latinsky
partitura
juran_-_jubiate_domino_omnis_terra.pdf
party
v čísle Psalteria
2019/03-04