Psalterium 2019/01-02

Psalterium 2019/01-02

Jakub Kydlíček – flétnista a dirigent
Skladatelská soutěž SDH 2020 – Zadání a uzávěrka
Svatováclavské slavnosti a výlet do Nicova u Plánice
České roráty, Missa Rorate a pražská mansionářská fundace Karla IV
In memoriam Josefa Veselého
Dvě inspirace z Francie
Saeculum Brunensis
Requiem za zesnulé pedagogy a studenty MUNI
Dobroslav Orel, Staročeské roráty

Notové přílohy
Martin Šmíd -Nedělní roráty
úprava pro smíšený sbor
Johann Caspar Ferdinand Fischer – De profundis, Dixit Dominus ze sbírky Vesperæ seu Psalmi vespertini (1701)