Svatodušní

Celkem nalezeno 2
autor Benešovský kancionál
popis Benešovský kancionál, ff. 76v–77r
autor Benešovský kancionál
popis Benešovský kancionál, ff. 78v–79r; na nápěv Třetího dne vstal Stvořitel