Mše

Celkem nalezeno 9
autor Bernátek, Jan
název Missa Festiva
popis Skladatelská soutěž SDH 2018 PRO SMÍŠENÝ SBOR, SOPRÁN, BARYTON SOLO A VARHANY
autor Eben, Petr
popis pro zpěv a varhany
autor Fiala, František
popis Skladatelská soutěž SDH 2020 pro choro puellarum et organo
autor Fiala, František
název Missa brevis
popis Skladatelská soutěž SDH 2019 pro soprán, tenor, bariton a violoncello
autor Korejs, Bohuslav
popis dvojsborová verze
autor Luython, Charles
popis připravil Martin Horyna | editio: Psalterium Charles Luython (1557/58 Antverpy – 1620 Praha) byl jedním z významných hudebníků na dvorech habsburských císařů Maxmiliána II. (vládl 1564–1576) a Rudolfa II. (1576–1612). Jeho nejreprezentativnějším dílem je tisk sbírky devíti mší věnovaných Rudolfovi II. Liber I. Missarum (Praha 1609). Missa quodlibetica quatour vocum vyšla v prameni pod číslem 7 a jeden exemplář starého tisku je uložen v Národní knihovně Praha; Sig. 59.A.10477; dostupné online z: manuscriptorium.com
autor Pavlíček, Marek
název Ordinarium
popis skladatelská soutěž SDH 2018. 2. místo v kategorii mše, ordinárium.
autor Pololáník, Zdeněk
název Ordinarium
autor Seger, Josef Ferdinand Norbert
popis SATB; Kyrie, Credo, Sanctus, Agnus Dei; Pramen: NM – ČMH (CZ-Pnm), Sig. XXVIII E 122.