Mezidobí

Celkem nalezeno 1
autor Juráň, Jan
popis Skladatelská soutěž SDH pro smíšený sbor Plesejte Hospodinu, všechny země, služte Hospodinu s radosti, vstupte před něho s jásotem! Uznejte, že Hospodin je Bůh. [Žaĺm 100]