F. Fiala – Fialová edice

Missa da angelis pro dívčí sbor a varhany vznikla na objednávku Bamberského dómu. Objednávce předcházelo zdařilé uvedení mého moteta Ecce floret lilium sacerdotium v rámci oslav zakladatele Bamberské diecéze, svatého biskupa Remigia. Missa de angelis je věnována dómskému kapelníkovi a jeho sboru Mädchenkantorei am Bamberger Dom. Její první uvedení zaznělo v Bamberské katedrále při slavnosti Ježíše Krista Krále roku 2009.

Biblické obrazy pro varhany je cyklická koncertní skladba, jejíž jednotlivé části jsou neseny vybranými gregoriánskými motivy. Textový obsah gregoriánských zpěvů mi rovněž posloužil jako inspirační zdroj pro volbu struktury a charakteru jednotlivých částí cyklu.

Chorální partita pro varhany s tématem písně Kristus, příklad pokory. Karel Konrád o ní v roce 1893 napsal: „…tato překrásná postní píseň přešla do úst a do kancionálů všech vyznání, všech stran, jako málokterá….“ Technicky je skladba méně náročná, je proto vhodným studijním materiálem i pro méně pokročilé interprety. Před každou variací lze přednést text příslušné sloky písně. Sedm transformací chorálu je vygradováno do mohutné partity.

František Fiala

Soubor duchovních a paraliturgických skladeb Františka Fialy podává svědectví o výrazném talentu, který sice vychází z domácí i evropské tradice hudby poloviny 20. století a je současně hluboce poučen o praxi gregoriánského chorálu a polymelodické hudby, ale nepřestává hledat oproštění a ve shodě s textem a intencí se blíží k nově uchopeným plochám nové jednoduchosti. Má však blízko i k domácím inspiracím (Eben). Skladby jsou vždy neobyčejně dynamické, v mnohém směru i dramatické, stále však pevně zakotveny v mešní tradici s projevem hudebně podmanivé spirituality.

Prof. PhDr. Miloš Štědroň, CSc.


Celkem nalezeno 3
autor Fiala, František
autor Fiala, František
autor Fiala, František